СМР по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I, кв. 334а, УПИ IX-7152 и УПИ VI-7153, кв. 326а по плана на гр. Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора"

Решение  02/08/2019, 15:10

Обявление  02/08/2019, 15:10

Документация за участие  02/08/2019, 15:10

Техническа спецификация  02/08/2019, 15:10

Разрешение за строеж  02/08/2019, 15:10

Проект  02/08/2019, 15:10

Количествено - стойностна сметка  02/08/2019, 15:10

Образци на документи  02/08/2019, 15:10

Образец ЕЕДОП  02/08/2019, 15:10

espd-request  02/08/2019, 15:10

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/09/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/09/2019
Час: 11:00


Решение за изменение на сроковете  09/09/2019 , 16:21

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/09/2019
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/09/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 13/08/2019, 17:10

Решение за прекратяване на процедурата 05/11/2019, 16:49

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали