Реконструкция на водопроводната мрежа на кв. "Кольо Ганчев” - запад, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Реконструкция на водопроводната мрежа на кв. "Кольо Ганчев” - запад, гр. Стара Загора - II етап –етапно/ I етап – по улица „Радост“ от о.т. 200 до о.т. 202/"


Решение 140.78 KB 07/10/2016, 17:28 

Обявление 184.55 KB 07/10/2016, 17:28

Документация за участие 643.43 KB 07/10/2016, 17:28

Разрешение за строеж и заповед 1.83 MB 07/10/2016, 17:28

Техническа спецификация 197.76 KB 07/10/2016, 17:28

Образци на документи 280.5 KB 07/10/2016, 17:28

Количествено - стойностна сметка 47.5 KB 07/10/2016, 17:28

Проект 293.86 MB 07/10/2016, 17:28

Съобщение за отваряне на ценови оферти 113.76 KB

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/11/2016
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/11/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  23/11/2016 , 15:29

Протокол № 2  23/11/2016 , 15:29

Протокол № 3  23/11/2016 , 15:29

 

Решение 

Решение № 10-00-2464  23/11/2016 , 15:29

 

Договор

Договор № 2389  28/11/2016 , 17:13

Приложение - ценово предложение  28/11/2016 , 17:13

Приложение - техническо предложение  28/11/2016 , 17:13

Приложение - линеен график  28/11/2016 , 17:13

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали