Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. "Три чучура - север", гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора“

Решение 137.84 KB 08/08/2016, 17:05

Обявление 178.79 KB 08/08/2016, 17:05

Документация за участие 697.41 KB 08/08/2016, 17:05

Техническа спецификация 263.46 KB 08/08/2016, 17:06

Образци на документи 290 KB 08/08/2016, 17:06

Количествено - стойностна сметка за обект: "Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. Три чучура 48.02 KB 08/08/2016, 17:05

Канализация Три чучура - север - проект 4.28 MB 08/08/2016, 17:38

Подобект 1 118.21 MB 08/08/2016, 17:38

Подобект 2 64.44 MB 08/08/2016, 17:38

Подобект 3 90.8 MB 08/08/2016, 17:38

Подобект 4 168.22 MB 08/08/2016, 17:37

Подобект 5 144.72 MB 08/08/2016, 17:38

 

Разяснение по процедурата 181.12 KB 22/08/2016, 17:26

Количествено - стойностна сметка 13.79 KB 22/08/2016, 17:26

 

Решение за прекратяване на процедурата 144.76 KB 29/08/2016, 17:26СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/09/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/09/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали