Публичност и визуализация на проект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционната градина в град Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Публичност и визуализация на проект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционната градина в град Стара Загора"

Решение 16/12/2019, 17:27

Обявление 16/12/2019, 17:27

Документация за участие 16/12/2019, 17:27

Техническа спецификация 16/12/2019, 17:27

Единен наръчник 16/12/2019, 17:27

Проект на договор 16/12/2019, 17:27

Образци на документи 16/12/2019, 17:27

espd-request 16/12/2019, 17:27

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/01/2020
Час: 11:00


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 18/12/2019, 17:19

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/01/2020
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/01/2020
Час: 11:00


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали