Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в  растеж”2014-2020”


Решение  03/05/2019 , 16:25

Обявление 03/05/2019 , 16:25

Документация за участие  03/05/2019 , 16:25

Технически спецификации 03/05/2019 , 16:25

Проект на договор  03/05/2019 , 16:25

Образци на документи  03/05/2019 , 16:25

espd-request  03/05/2019 , 16:25

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/05/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/05/2019
Час: 11:00


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 06/06/2019, 17:10

Съобщение за отваряне на ценови оферти  10/06/2019 , 15:49

Протокол за разглеждане на техническите предложения 19/06/2019, 10:14

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 19/06/2019, 10:14

Решение за избор на изпълнител 19/06/2019, 10:14

Съобщение до управителя на "Триера комюникейшънс" ЕООД  03/07/2019 , 11:55

Договор № 1699  22/10/2019 , 17:27

Приложение - ценово предложение  22/10/2019 , 17:27

Приложение - техническо предложение  22/10/2019 , 17:27

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали