Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020"


Решение 136.15 KB 28/02/2018, 16:07

Обявление 176.62 KB 28/02/2018, 16:07

Документация за участие 652.87 KB 28/02/2018, 16:07

Техническа спецификация 400.26 KB 28/02/2018, 16:07

Проект на договор 637.15 KB 28/02/2018, 16:07

Образци на документи 126.62 KB 28/02/2018, 16:07

Указания за подаване на ЕЕДОП в електронен вид 26/03/2018, 15:25

ЕЕДОП - в електронен вид 26/03/2018, 15:28

espd-request 26/03/2018, 15:28

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/04/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/04/2018
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  16/05/2018 , 15:48

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  11/04/2018 , 17:11

Протокол № 2  04/06/2018 , 15:45

Протокол № 3  04/06/2018 , 15:45

Протокол № 4  04/06/2018 , 15:45

 

Доклад

Доклад  04/06/2018 , 15:45

 

Решение

Решение № 10-00-838  04/06/2018 , 15:45

 

Съобщение
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "КА ЕЛ ОФИС" ООД 19/06/2018, 16:10

 

Договор 

Договор № 1924  17/12/2018 , 16:41

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали