Публичност и визуализация на проект „Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
„Публичност и визуализация на проект „Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в  растеж” 2014-2020“”

Решение 11/04/2019, 17:16

Обявление 11/04/2019, 17:16

Документация за участие 11/04/2019, 17:16

Техническа спецификация 11/04/2019, 17:16

Проект на договор 11/04/2019, 17:16

Образци на документи 11/04/2019, 17:16

espd-request 11/04/2019, 17:16

Образец ЕЕДОП 11/04/2019, 17:16

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/05/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/05/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 14/05/2019, 17:22

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП  14/06/2019, 15:02

Протокол за разглеждане на техническите предложения  14/06/2019, 15:02

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  14/06/2019, 15:02

Протокол  14/06/2019 , 15:02

Решение № 10-00-1063 за избор на изпълнител  14/06/2019, 15:02

Съобщение до управителя на "Триера комюникейшънс" ЕООД  02/07/2019 , 16:33


Договор 20/09/2019, 16:20

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали