Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на гр. Стара Загора” по три обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на  гр. Стара Загора” по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДАТА НА ЦДГ № 66 „ДЕТСКИ РАЙ”, УПИ Ідетска градина, кв. 222, гр. Стара Загора”

Обособена позиция № 2: „ Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ „Самара”,  гр. Стара Загора“

Обособена позиция № 3: „Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на VII СОУ „Христо Ботев”,  гр. Стара Загора"


Решение  05/06/2019, 17:26

Обявление  05/06/2019, 17:26

Документация за участие  05/06/2019, 17:26

Проект на договор  05/06/2019, 17:26

Техническо задание ЦДГ № 66  05/06/2019 , 17:26

Техническо задание ОУ "Самара"  05/06/2019 , 17:26

Техническо задание СОУ "Христо Ботев"  05/06/2019 , 17:26

ЦДГ № 66  05/06/2019 , 17:26

ОУ "Самара"  05/06/2019 , 17:26

СОУ "Христо Ботев"  05/06/2019 , 17:26

Образци на документи  05/06/2019, 17:26

espd-request  05/06/2019, 17:26

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/06/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/06/2019
Час: 11:00


Решение за прекратяване на процедурата 21/06/2019, 11:59

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали