Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”, в УПИ I за училище кв.127 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев“ № 82"

Решение 137.65 KB 05/04/2018, 12:44

Обявление 193.33 KB 05/04/2018, 12:44

Документация за участие 843.51 KB 05/04/2018, 12:44

Техническа спецификация 397.78 KB 05/04/2018, 12:44

Техническо задание 253.06 KB 05/04/2018, 12:44

Проект на договор 610.89 KB 05/04/2018, 12:44

ЕЕДОП - в електронен вид 94.37 KB 05/04/2018, 12:44

espd-request  05/04/2018 , 12:44

Образец АН 49.5 KB 05/04/2018, 12:44

Образци на документи 170.5 KB 05/04/2018, 12:44

Становище за извършена проверка 206 KB 05/04/2018, 12:44

Становище за осъществен контрол 93.5 KB 05/04/2018, 12:44

Становище за осъществен контрол 92 KB 17/04/2018, 16:35

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/05/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/05/2018
Час: 14:00

Решение за изменение 20/04/2018, 14:42

Документация за участие - изменена 20/04/2018, 14:42

Техническа спецификация - изменена 20/04/2018, 14:42

Описание на промените 20/04/2018, 14:42


Разяснения по процедурата 20/04/2018, 13:35

Разяснение по процедурата  27/04/2018 , 17:14


Отваряне на ценови оферти 20/06/2018, 16:00

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 16/05/2018 , 15:54

Протокол № 2  10/07/2018 , 15:42

Протокол № 3  10/07/2018 , 15:42

 

Доклад

Доклад  10/07/2018 , 15:43

 

Решение 

Решение № 10-00-1096  10/07/2018 , 15:43

 

Договор

Договор № 1778  18/10/2018 , 10:19

Приложение - ценово предложение  18/10/2018 , 10:19

Приложение - техническо предложение 1 част 18/10/2018 , 10:19

Приложение - техническо предложение 2 част 18/10/2018 , 10:19

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали