Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране"


Решение  07/02/2019 , 14:07

Обявление  07/02/2019 , 14:07

Документация за участие  07/02/2019 , 14:07

Техническа спецификация  07/02/2019 , 14:07

Методика и критерий за оценка на офертите  07/02/2019 , 14:07

Проект на договор  07/02/2019 , 14:07

Образци на документи  07/02/2019 , 14:07

Образец ЕЕДОП  07/02/2019 , 14:07

espd-request  07/02/2019 , 14:07


Решение за промяна  25/02/2019 , 15:02

Методика и критерий за оценка на офертите  25/02/2019 , 15:02

Проект на договор  25/02/2019 , 15:02

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/03/2019
Час: 17:30


УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/03/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 27/03/2019, 16:15

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  19/03/2019 , 15:10

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  08/04/2019 , 16:13

Протокол за разглеждане на ценови предложения  08/04/2019 , 16:13

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП  08/04/2019 , 16:13

Решение № 10-00-604 за избор на изпълнител  08/04/2019 , 16:13

Договор № 1191  02/07/2019 , 17:11

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали