Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в населените места на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в населените места на Община Стара Загора по осем обособени позиции
Обособена позиция № 1: "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Сулица"
Обособена позиция № 2: "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Стрелец"
Обособена позиция № 3: "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Плоска Могила"
Обособена позиция № 4: "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Памукчии"
Обособена позиция № 5: "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Ново село"
Обособена позиция № 6: "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Кирилово"
Обособена позиция № 7: "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Елхово"
Обособена позиция № 8: "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Горно Ботево"


Решение 17/12/2018, 16:30

Обявление 17/12/2018, 16:30

Документация за участие 17/12/2018, 16:30

Техническа спецификация 17/12/2018, 16:30

Количествено-стойностна сметка 17/12/2018, 16:30

Проект на договор 17/12/2018, 16:30

Образци на документи 17/12/2018, 16:30

Образец ЕЕДОП 17/12/2018, 16:30

espd-request 17/12/2018, 16:30

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/01/2019
Час: 17:30


УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/01/2019
Час: 11:00


Протокол по чл.54, ал. 7 ППЗОП  30/01/2019 , 16:15

Съобщение за отваряне на ценови предложения 13/02/2019, 16:48

Протокол за разглеждане на техническите предложения 19/03/2019, 16:05

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 19/03/2019, 16:05

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП 19/03/2019, 16:05

Решение за избор на изпълнител 19/03/2019, 16:05

Решение за прекратяване - обособена позиция № 5  20/05/2019, 15:51

 

Обособена позиция № 1

Договор № 1049  28/05/2019 , 15:55

Приложение - ценово предложение  28/05/2019 , 15:55

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 15:55

 

Обособена позиция № 2

Договор № 1050  28/05/2019 , 16:00

Приложение - ценово предложение  28/05/2019 , 16:00

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 16:00

 

Обособена позиция № 3

Договор № 1051  28/05/2019 , 16:04

Приложение - ценово предложение  28/05/2019 , 16:04

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 16:04

 

Обособена позиция № 4

Договор № 1052  28/05/2019 , 16:10

Приложение - ценово предложение  28/05/2019 , 16:10

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 16:10

 

Обособена позиция № 6

Договор № 1053  28/05/2019 , 16:13

Приложение - ценово предложение  28/05/2019 , 16:13

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 16:13

 

Обособена позиция № 7

Договор № 1054  28/05/2019 , 16:15

Приложение - ценово предложение  28/05/2019 , 16:15

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 16:15

 

Обособена позиция № 8

Договор № 1055  28/05/2019 , 16:20

Приложение - ценово предложение  28/05/2019 , 16:20

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 16:20

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали