Поддръжка на поливни системи и шадравани, вкл. ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Поддръжка на поливни системи и шадравани, вкл. ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране"


Решение 27/05/2019, 12:19

Обявление 27/05/2019, 12:19

Документация за участие 27/05/2019, 12:19

Техническа спецификация 27/05/2019, 12:19

Проект на договор 27/05/2019, 12:19

Образци на документи 27/05/2019, 12:19

Образец ЕЕДОП 27/05/2019, 12:19

espd-request 27/05/2019, 12:19

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/06/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/06/2019
Час: 11:00


Разяснение и документи след отстранени технически грешки  10/06/2019 , 15:54


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  03/07/2019 , 16:38

Съобщение за отваряне на ценови оферти  15/07/2019 , 16:10

Протокол за разглеждане на техническите предложения  01/08/2019, 15:26

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  01/08/2019, 15:26

Решение № 10-00-1455 за избор на изпълнител  01/08/2019, 15:26

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали