Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост на територията на Община Стара Загора, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане или оползотворяване

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост на територията на Община Стара Загора, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане или оползотворяване"


Решение  11/02/2019 , 15:53

Обявление  11/02/2019 , 15:53

Документация за участие 13/02/2019, 15:54

Техническа спецификация 13/02/2019, 15:54

Проект на договор 13/02/2019, 15:54

Образци на документи 13/02/2019, 15:54

Образец ЕЕДОП 13/02/2019, 15:54

espd-request 13/02/2019, 15:54

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/03/2019
Час: 17:30


УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/03/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата  27/02/2019 , 15:44

Разяснение по процедурата  12/03/2019 , 14:43


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 22/03/2019, 17:08

Съобщение за отваряне на ценови предложения 01/04/2019, 15:38

Протокол за разглеждане на техническите предложения  11/04/2019 , 11:57

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  11/04/2019 , 11:57

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП  11/04/2019 , 11:57

Решение № 10-00-633 за избор на изпълнител  11/04/2019 , 11:57

Договор № 1221  02/07/2019 , 16:36

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали