Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Изработване на инвестиционния проект (фаза работен проект) на обект: СТАРА ЗАГОРА - ГРАД НА ПОЕТИТЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ И КОНТАКТНА ЗОНА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изработване на инвестиционния проект (фаза работен проект) на обект: СТАРА ЗАГОРА - ГРАД НА ПОЕТИТЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“  и контактна зона и осъществяване на Авторски надзор по време на извършване на СМР" Решение  01/11/2018 , 16:30 Протокол  21/11/2018…

Доставка на горива и газьол за отопление за нуждите на Община Стара Загора за срок от две години

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на горива и газьол за отопление за нуждите на Община Стара Загора за срок от две години" Решение  25/10/2018 , 17:30 Договори 13/03/2020, 09:52 Договор № 2082 Борсов договор № 2141-1 Борсов договор № 2141-2

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР- ЦДГ "Зорница", Мултифункционална зала и Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следните обекти: обект 1: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на целодневна детска градина №2 „Зорница“, УПИ III 3326-детска градина, кв. 7801 по плана на гр. Стара…

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект:  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“ в УПИ V-444, кв. 14, община…

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“,  гр. Стара Загора в създаване на следните…

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“, гр. Стара Загора в създаване на…

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект:  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, по плана на…

Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора" Решение 25/10/2018, 15:55 Обявление 25/10/2018, 15:55 Документация за участие 25/10/2018, 15:55 Техническа спецификация 25/10/2018, 15:55 Образци на документи 25/10/2018, 15:55 Проект на договор 25/10/2018, 15:55 espd-request  25/10/2018, 15:55 СРОК ЗА…

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора" Решение  25/10/2018, 15:45 Обявление 25/10/2018, 15:45 Документация за участие 25/10/2018, 15:45 Проект на договор 25/10/2018, 15:45 Образци на документи 25/10/2018, 15:45 espd-request 25/10/2018, 15:45   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали