Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Поддръжка на поливни системи и шадравани, вкл. ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Поддръжка на поливни системи и шадравани, вкл. ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране" Решение 27/05/2019, 12:19 Обявление 27/05/2019, 12:19 Документация за участие 27/05/2019, 12:19 Техническа спецификация 27/05/2019, 12:19 Проект на договор 27/05/2019, 12:19 Образци на документи 27/05/2019, 12:19 Образец ЕЕДОП 27/05/2019, 12:19…

Реализиране на “Комуникационна стратегия за ускоряване на развитието на туризма в община Стара Загора 2017 – 2021 г.“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Реализиране на “Комуникационна стратегия за ускоряване на развитието на туризма в община Стара Загора 2017 – 2021 г." Решение 21/05/2019, 17:25

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект : „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК“ гр.Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект : „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК“ гр.Стара Загора Решение 17/05/2019, 14:52 Обявление 17/05/2019, 14:52 Документация за участие 17/05/2019, 14:52 Техническа спецификация 17/05/2019, 14:52 Образци на документи 17/05/2019, 14:52 Образец ЕЕДОП 17/05/2019, 14:52 espd-request 17/05/2019, 14:52 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Доставка на люцерново сено за изхранване на тревопасни животни в Зоопарк – Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на люцерново сено за изхранване на тревопасни животни в Зоопарк – Стара Загора" Решение 16/05/2019, 17:16 Обявление 16/05/2019, 17:16 Документация за участие 16/05/2019, 17:16 Техническа спецификация 16/05/2019, 17:16 Проект на договор 16/05/2019, 17:16 Образци на документи 16/05/2019, 17:16 Образец ЕЕДОП 16/05/2019, 17:16 espd-request 16/05/2019, 17:16 СРОК ЗА…

Доставка на цветя, храсти, тревна смеска и мулч за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на цветя, храсти, тревна смеска и мулч за нуждите на Община Стара Загора“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Аранжиране на цветна инсталация от термокашпи чрез засаждане на лятноцъфтящи и зимноцъфтящи цветя и декоративни растения“ Обособена позиция № 2: „Доставка…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА” Решение  07/05/2019 , 16:12 Обявление  07/05/2019 , 16:12 Документация за участие  07/05/2019 , 16:12 Техническа спецификация  07/05/2019 , 16:12 Проект  07/05/2019 , 16:12 Проект - външна канализация  07/05/2019 , 16:12 Количествено -…

Доставка на 1 (един) брой употребяван товарен бус за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на 1 (един) брой употребяван товарен бус за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора” Решение  07/05/2019 , 15:43 Обявление  07/05/2019 , 15:43 Документация за участие  07/05/2019 , 15:43 Техническо спецификация  07/05/2019 , 15:43 Проект на договор  07/05/2019…

Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в  растеж”2014-2020” Решение  03/05/2019 , 16:25 Обявление 03/05/2019 , 16:25 Документация за участие  03/05/2019 , 16:25 Технически спецификации 03/05/2019 , 16:25 Проект на…

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - доставка на канцеларски материали във връзка със списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Обособена позиция № 2…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали