Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Извършване на строително монтажни работи (СМР) за обект: "Осигуряване на достъпна среда на музей "Неолитни жилища""

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ„Извършване на строително монтажни работи за обект: “Осигуряване на достъпна среда на музей „Неолитни жилища““ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 20/09/2016Час: 15:30УСЛОВИЯ ПРИ…

Изготвяне на работeн инвестиционeн проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ„Изготвяне на работeн инвестиционeн проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр.…

Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. "Три чучура - север", гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора“     СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 07/09/2016Час: 15:00УСЛОВИЯ…

Доставка на горива за нуждите на Община Стара Загора

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на горива за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на газьол за отопление“ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка…

Изработване на инвестиционен проект - фаза работен проект, в съответствие с приет от ЕСУТ идеен проект за Реконструкция на Зоопарк, гр. Стара Загора и упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекта

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Изработване на инвестиционен проект - фаза работен проект, в съответствие с приет от ЕСУТ идеен проект за Реконструкция на Зоопарк, гр. Стара…

Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 9 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 9 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, Жилищен блок №106, вх. „А“, „Б“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, Жилищен блок №106, вх. „А“,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали