Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора за Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ №51, вх. Б"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с местонахождение кв.1Б, УПИ XII градина по плана на гр.Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ“Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с…

Изпълнение на авариен ремонт на покривното покритие на сградата на Регионален исторически музей град Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изпълнение на авариен ремонт на покривното покритие на сградата на Регионален исторически музей град Стара Загора, с административен адрес бул.“Руски“ № 42“в УПИ…

Доставка на един брой употребявана водоноска за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на 1 (един) брой употребявана водоноска за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи на покрива на Общинска спортна зала „Стара Загора“ с административен адрес ул.“Никола Петков“ №12

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи на покрива на Общинска спортна зала „Стара Загора“, находяща се в УПИ XI¬І-5458, кв.11 „Индустриален“ по плана на гр.Стара…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на СМР за обект 1: Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7153, кв.326a и обект 2: Изграждане на ул.“Христо Ботев“ от О.Т.772 до О.Т.4640, по плана на гр.Ст. Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ“Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект 1: Паркоустрояване и благоустрояване на…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“, по обособени позиции

 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Обновяване…

Организиране и провеждане на социални, културни и др. мероприятия и инициативи, зимни и летни лагери,вкл. транспорт за мероприятията и лагерите, застраховка на лицата и храна при провеждане на мероприятията, по проект „Вълшебна класна стая"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Организиране и провеждане на социални, културни и други мероприятия и инициативи, зимни и летни лагери,вкл. транспорт за мероприятията и лагерите, застраховка на лицата при…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали