Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност…

Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ №51, вх. Б

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз…

Осъществяване на техническа поддръжка на внедрената в община Стара Загора интегрирана информационна система за управление на община – ИМЕОН

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ   "Осъществяване на техническа поддръжка на внедрената в община Стара Загора интегрирана информационна система за управление на община – ИМЕОН, за функционалностите „Местни данъци…

Открит конкурс за идеен проект за: „Стара Загора – град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА: „Стара Загора – град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона" СРОК…

Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 02/01/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с 2 (два) обекта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следните обекти:обект 1: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следния обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ „Железник” в УПИ I-училище, кв.644в,гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следния обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност…

Доставка и монтаж на оборудване за Детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на оборудване за Детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 03/01/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ…

Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с национално покритие за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ“Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с национално покритие за нуждите на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали