Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора” по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 1 от Областната и Републиканската…

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ…

Извършване на строителни и монтажни работи във връзка с проект „Най-доброто за децата“ по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи във връзка с проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в  растеж” 2014-2020г. по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на съществуващия Център…

Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием“ и „Сладко бебе“ /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора за срок от 2 години

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием“ и „Сладко бебе“ /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора за срок от 2 години" Решение Проект на договор

Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020" Решение 136.15 KB 28/02/2018, 16:07 Обявление 176.62 KB 28/02/2018, 16:07 Документация за участие 652.87 KB 28/02/2018, 16:07 Техническа спецификация 400.26 KB 28/02/2018, 16:07 Проект на договор 637.15 KB 28/02/2018,…

Основен ремонт на физкултурен салон на СУ "МАКСИМ ГОРКИ" гр.Стара Загора, ул."Сава Силов" №69

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Основен ремонт на физкултурен салон на СУ "МАКСИМ ГОРКИ" гр.Стара Загора, ул."Сава Силов" №69" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 13/03/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА…

Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и разработване на тарифна политика

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и разработване на тарифна политика" Решение 134.6 KB 26/02/2018, 12:21 Обявление 181.54 KB 26/02/2018, 12:21 Документация за участие  646.04 KB 26/02/2018, 12:21 Методика за оценка 561.06 KB 26/02/2018, 12:21 Техническа спецификация  484.11 KB 26/02/2018, 12:21 Проект на договор 507.86 KB 26/02/2018,…

Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за…

Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на моторни превозни…

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 11/01/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали