Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”, в УПИ I за училище кв.127 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул.…

Упражняване на строителен надзор при извършване на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно училище „Иван Вазов“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при извършване на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“, гр.Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 102, УПИ I-училище, кв.36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора"…

Изсичане на храсти и млади дървета с дебелина до 10 см., пречещи на безопасността на движение по общинска пътна мрежа

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изсичане на храсти и млади дървета с дебелина до 10 см., пречещи на безопасността на движение по общинска пътна мрежа, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал" Решение  15/06/2018, 13:54 Обявление  15/06/2018, 13:54 Документация за участие  15/06/2018, 13:54 Техническа спецификация  15/06/2018, 13:54 Проект…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. „Славянски“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. „Славянски“, гр. Стара Загора“ Решение 04/06/2018 , 11:35 Протокол  10/07/2018 , 17:20 Решение № 10-00-1112 , 10/07/2018 , 17:20 Договор № 1642  18/10/2018…

Абонаментна поддръжка на Модул за родители към програмен продукт „Сладко бебе“ и „Щастливо детство“ - Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Абонаментна поддръжка на Модул за родители към програмен продукт „Сладко бебе“ и „Щастливо детство“ - Стара Загора" Решение  31/05/2018, 16:37

Нова визия и благоустрояване на територията на "Руски пазар" и разширение на ул. "Кап. Петко Войвода"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Нова визия и благоустрояване на територията на "Руски пазар" и разширение на ул. "Кап. Петко Войвода"" Решение  11/05/2018, 17:04 Обявление  11/05/2018 , 17:04 Документация за участие  11/05/2018 , 17:04 Техническо задание  11/05/2018 , 17:04 ЕЕДОП - в електронен вид  11/05/2018 , 17:04 espd-request …

Текущ ремонт зала тъжни ритуали с. Хрищени, Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Текущ ремонт зала тъжни ритуали с. Хрищени, Община Стара Загора" Решение  04/05/2018, 15:25 Обявление  04/05/2018, 15:25 Документация за участие  04/05/2018 , 15:25 Техническа спецификация  04/05/2018 , 15:25 Проект на договор  04/05/2018 , 15:25 ЕЕДОП - в електронен вид  04/05/2018 , 15:25 espd-request  04/05/2018…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с…

Текущ ремонт на села, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Текущ ремонт на села, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: Ремонт Кметство в село ХАН АСПАРУХОВО, Ремонт пенсионерски клуб в село ПЛОСКА МОГИЛА, Смяна дограма на Читалище в село КАЛИТИНОВО, Ремонт Кметство и пенсионерски клуб в село БОРОВО, Ремонт на читалище…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали