Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора" Решение  17/09/2018 , 17:30 Обявление  17/09/2018 , 17:30 Документация за участие  17/09/2018 , 17:30 Проект на договор  17/09/2018 , 17:30 Образци на документи  17/09/2018 , 17:30 Таблица …

Конкурс за идеен проект за: Знак „Център на Вселената“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Конкурс за идеен проект за: Знак „Център на Вселената“" Решение  17/09/2018 , 15:10 Обявление  17/09/2018 , 15:10 Документация за участие  17/09/2018 , 15:10 Техническо задание  17/09/2018 , 15:10 Скица с виза  17/09/2018 , 15:10 Извадка от проект "Антична улица"  17/09/2018 , 15:10 Образци на документи  17/09/2018 , 15:10…

Извършване на строително монтажни работи по проект: Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  Извършване на строително монтажни работи по проект: "Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Загора" Решение  11/09/2018, 15:30 Обявление 11/09/2018, 15:30 Документация за участие 11/09/2018, 15:30 Техническа спецификация 11/09/2018, 15:30 Разрешение за строеж…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: "Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Загора" Решение  11/09/2018, 15:00 Обявление 11/09/2018, 15:00 Документация за участие 11/09/2018, 15:00…

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора" Решение  03/09/2018 , 17:31 Обявление  03/09/2018 , 17:31 Документация за участие  03/09/2018 , 17:31 Проект на договор  03/09/2018 , 17:31 Образци на документи  03/09/2018 ,…

Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Стара Загора" Решение  03/09/2018 , 17:21 Обявление  03/09/2018 , 17:21 Документация за участие  03/09/2018 , 17:21 Техническа спецификация  03/09/2018 , 17:21 Проект на договор  03/09/2018 , 17:21 Образци на документи  03/09/2018 , 17:21 Изходни данни  03/09/2018…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на  строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор…

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите на IX ОУ Веселин Ханчев

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на…

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите на СУ Иван Вазов

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали