Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект:  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, по плана на гр. Стара Загора, община Стара Загора"


Решение 25/10/2018, 16:30

Обявление 25/10/2018, 16:30

Документация за участие 25/10/2018, 16:30

Техническа спецификация 25/10/2018, 16:30

Проект на договор 25/10/2018, 16:30

Образци на документи 25/10/2018, 16:30

espd-request 25/10/2018, 16:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/11/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/11/2018
Час: 10:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  12/12/2018 , 16:20

Съобщение за отваряне на ценови оферти  16/01/2019 , 16:44

Протокол за разглеждане на техническите предложения  05/04/2019 , 16:35

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  05/04/2019 , 16:35

Протокол  05/04/2019 , 16:35

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП  05/04/2019 , 16:35

Решение № 10-00-608 за избор на изпълнител  05/04/2019 , 16:35

Договор № 1223  02/07/2019 , 15:36

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали