Открит конкурс за идеен проект на обект: Мултифункционална зала /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на ОА/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.516.15.1.13 по кадастрална карта

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Открит конкурс за идеен проект на обект: Мултифункционална зала /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на областна администрация/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.516.15.1.13 по кадастрална карта"

Решение 221.8 KB 29/11/2016, 17:01 

Обявление 205.9 KB 29/11/2016, 17:01

Документация за участие 565.43 KB 29/11/2016, 17:01

Съгласие на Областна администрация 339.38 KB 29/11/2016, 17:01

Техническо задание 2.24 MB 29/11/2016, 17:01

Технически паспорт 14.36 MB 29/11/2016, 17:01

Доклад 8.2 MB 29/11/2016, 17:01

Архитектурно заснемане 944.06 KB 29/11/2016, 17:01

Документи и скици 3.75 MB 29/11/2016, 17:02

Образци на документи 413.2 KB 29/11/2016, 17:01

 

Номинация за жури 134.58 KB 05/01/2017, 17:18

Окончателен поименен състав на журито и на резервните членове 133.05 KB 19/01/2017, 09:47

 

Съобщение за оповестяване на участниците 126.25 KB 02/03/2017, 14:14

 

Оценки  4.4 MB 20/04/2017, 15:33СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ И ДОКУМЕНТИ
Дата: 20/01/2017
Час: 15:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 134.18 KB 20/04/2017, 15:30

Протокол № 2 125.46 KB 20/04/2017, 15:30

Протокол № 3 122.24 KB 20/04/2017, 15:30

 

Доклад

Доклад 213.99 KB 20/04/2017, 15:30

 

Решение

Решение № 10-00-635 181.73 KB 20/04/2017, 15:30

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали