Основен ремонт на физкултурен салон на СУ "МАКСИМ ГОРКИ" гр.Стара Загора, ул."Сава Силов" №69

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Основен ремонт на физкултурен салон на СУ "МАКСИМ ГОРКИ" гр.Стара Загора, ул."Сава Силов" №69"


Решение 135.46 KB 28/02/2018, 15:52

Обявление  185.15 KB 28/02/2018, 15:52

Документация за участие 667.89 KB 28/02/2018, 15:52

Техническа спецификация  310.54 KB 28/02/2018, 15:52

Количествено-стойностна сметка 75.5 KB 28/02/2018, 15:52

Образци на документи 263.5 KB 28/02/2018, 15:52

Проект на договор 304.29 KB 28/02/2018, 15:52

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/03/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/03/2018
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  05/04/2018 , 12:52


Съобщение до представляващия консорциум "Д4 КЪМПАНИ"  02/05/2018 , 14:20

 
Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите
 
Доклад
 
Решение
 
Договор

Приложение - ценово предложение  18/10/2018 , 10:10

Приложение - техническо предложение  18/10/2018 , 10:10

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали