Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП за определяне на стойност за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

Размер на шрифта: A A A

Срок за получаване на офертите: 05.12.2019 г.

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“ във връзка с кандидатстване на общината за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Файлове:

Обява 02/12/2019, 15:46

Приложение 1 – Техническа спецификация 02/12/2019, 15:46

Приложение 2 – КСС 02/12/2019, 15:46

Приложение 3 - Оферта 02/12/2019, 15:46

Доклад  06/12/2019 , 17:22

Оферта № 1  06/12/2019 , 17:22

Оферта № 2  06/12/2019 , 17:22

Оферта № 3  06/12/2019 , 17:22

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали