Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора

Решение 02/08/2019, 16:44

Обявление 02/08/2019, 16:44

Документация за участие 02/08/2019, 16:44

Техническа спецификация 02/08/2019, 16:44

Количествено-стойностна сметка 02/08/2019, 16:44

Проект 02/08/2019, 16:44

Проект на договор 02/08/2019, 16:44

Образци 02/08/2019, 16:44

Образец ЕЕДОП 02/08/2019, 16:44

espd-request  02/08/2019, 16:44

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/08/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 13/08/2019, 16:57


Решение за одобряване на обявление за изменение 23/08/2019, 16:07

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/09/2019
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/09/2019
Час: 14:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  17/09/2019 , 15:45

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 27/09/2019, 14:26

Протокол за разглеждане на техническите предложения 27/09/2019, 14:26

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 27/09/2019, 14:26

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 27/09/2019, 14:26

Решение за избор на изпълнител 27/09/2019, 14:26


Договор 18/12/2019, 16:50

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали