Извършване на строително-монтажни работи на обект - "Благоустрояване на УПИ IIДЕТСКА ЯСЛА, кв. 320 /ПИ 504.4334 ПО КК/, гр. Стара Загора, по Проект "Красива България"

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Извършване на строително-монтажни работи на обект - "Благоустрояване на УПИ IIДЕТСКА ЯСЛА, кв. 320 /ПИ 504.4334 ПО КК/, гр. Стара Загора, по Проект "Красива България""


Решение 12/07/2019, 17:00

Обявление 12/07/2019, 17:00

Указания за подготовка на оферта 12/07/2019, 17:00

Техническа спецификация 12/07/2019, 17:00

Проект 12/07/2019, 17:00

Количествено-стойностна сметка 12/07/2019, 17:00

Проект на договор 12/07/2019, 17:00

Образци на документи 12/07/2019, 17:00

espd-request  12/07/2019, 17:00

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 01/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/08/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  08/08/2019 , 17:14

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 22/08/2019, 16:50

Протокол за разглеждане на техническите предложения  22/08/2019, 16:50

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  22/08/2019, 16:50

Решение за избор на изпълнител  22/08/2019, 16:50

Договор № 1933  27/11/2019 , 15:32

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали