Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покривната плоча на котелно в УПИ II- жилищно строителство и КОО

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покривната плоча на котелно в УПИ II- жилищно строителство и КОО, кв. 62 б, гр Стара Загора"


Решение 16/07/2019, 17:20

Обявление 16/07/2019, 17:20

Документация за участие 16/07/2019, 17:20

Техническа спецификация 16/07/2019, 17:20

Количествено-стойностна сметка 16/07/2019, 17:20

Проект на договор 16/07/2019, 17:20

Образци на документи 16/07/2019, 17:20

espd-request  16/07/2019, 17:20

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/08/2019
Час: 14:00


Разяснение по процедурата 01/08/2019, 16:27


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 09/08/2019 , 14:19

Съобщение за отваряне на ценови предложения 05/09/2019, 16:09

Протокол за разглеждане на техническите предложения 27/09/2019,  15:01

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 27/09/2019,  15:01

Решение за избор на изпълнител 27/09/2019,  15:01


Договор 18/12/2019, 17:11

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали