Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покрива на промишлена сграда /гаражи/ с идентификатор 68850.513.564.3 в УПИ VII-общински, кв.133 по плана на гр.Стара Загора“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покрива на промишлена сграда /гаражи/ с идентификатор 68850.513.564.3 в УПИ VII-общински, кв.133 по плана на гр.Стара Загора"


Решение  04/10/2018, 12:12

Обявление 04/10/2018, 12:12

Документация за участие 04/10/2018, 12:12

Техническа спецификация 04/10/2018, 12:12

Количествено-стойностна сметка 04/10/2018, 12:12

Проект на договор 04/10/2018, 12:12

Образци 04/10/2018, 12:12

Проект 04/10/2018, 12:12

espd-request 04/10/2018, 12:12

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/11/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/11/2018
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 22/11/2018, 17:07

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 30/11/2018, 11:32

Протокол за разглеждане на техническите предложения 30/11/2018, 11:32

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 30/11/2018, 11:32

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 30/11/2018, 11:32

Решение за избор на изпълнител 30/11/2018, 11:32

Договор 12/02/2019, 16:15

Приложение №1 - Техническо предложение 12/02/2019, 16:15

Приложение №2 - Ценово предложение 12/02/2019, 16:15

Други приложения към договора 12/02/2019, 16:15

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали