Извършване на строителни и монтажни работи във връзка с проект „Най-доброто за децата“ по две обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Извършване на строителни и монтажни работи във връзка с проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в  растеж” 2014-2020г. по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Ремонт на съществуващия Център за обществена подкрепа на ул. „Христо Ботев“ №205, гр. Стара Загора с цел увеличаване на потребителите на предоставяните в него услуги“

Обособена позиция № 2: “Извършване на ремонт на апартамент №12, ет.6, вх.“0“, ул. „Загорка“ №15, кв. „Железник“, гр. Стара Загора за създаване на услугата „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст"


Решение  04/04/2018, 16:04

Обявление  04/04/2018 , 16:04

Документация за участие  04/04/2018 , 16:04

Техническа спецификация - Обособена позиция № 1  04/04/2018 , 16:04

Техническа спецификация - Обособена позиция № 2  04/04/2018 , 16:04

Проект на договор - Обособена позиция № 1  04/04/2018 , 16:04

Проект на договор - Обособена позиция № 2  04/04/2018 , 16:04

Образци на документи  04/04/2018 , 16:04

ЕЕДОП - в електронен вид  04/04/2018 , 16:04

espd-request 04/04/2018 , 16:04

КСС - Обособена позиция № 1  04/04/2018 , 16:04

КСС - Обособена позиция № 2  04/04/2018 , 16:04

Обособена позиция № 1  04/04/2018 , 16:04

Обособена позиция № 2  04/04/2018 , 16:04

Съобщение за отваряне на ценови оферти  18/05/2018 , 17:09

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/05/2018
Час: 17:30
УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/05/2018
Час: 11:00


Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

 

Доклад      

Доклад  29/05/2018 , 15:03

 

Решение    

Решение № 10-00-811  29/05/2018 , 15:03

 

Договори

обособена позиция № 1

обособена позиция № 2

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали