Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“, Национална програма ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРАГАЦИЯ


Решение 21/11/2019, 16:50

Обявление 21/11/2019, 16:50

Документация за участие 21/11/2019, 16:50

Техническа спецификация 21/11/2019, 16:50

Проект на договор 21/11/2019, 16:50

Приложение към договор - маршрутно разписание 21/11/2019, 16:50

Образци на документи 21/11/2019, 16:50

espd-request 21/11/2019, 16:50

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 12/12/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/12/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 18/12/2019, 17:00

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 27/12/2019, 17:14

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 27/12/2019, 17:14

Решение за избор на изпълнител 27/12/2019, 17:14


Договор 07/02/2020, 17:20

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали