Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартали в централна градска зона

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартали № № 1, 1а, 1б, 1в,1д, 5, 6, 8, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 22, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 27б, 32, 32а, 41, 41а, 42а, 42б, 43а, 43б, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 49а, 51, 62, 62а, 62б, 63а, 63б, 64а, 64б, 65а, 65б, 107, 107а, 107б, 108, 108а, 110, 110а, 111, 111а, 152, 152а, 152б, 153, 153а, 167, 167а, 167б,168 и 170 в централна градска зона, гр. Стара Загора, заключена между: ул. “Хан Аспарух“, ул. “Августа Траяна“, бул. “Митрополит Методий Кусев“, бул. “Цар Симеон Велики“, бул. “Руски“, бул. „Славянски“, бул. “Св. Патриарх Евтимий“"

Решение 139.87 KB 18/11/2016, 14:42 

Обявление 180.64 KB 18/11/2016, 14:42

Документация за участие 561.26 KB 18/11/2016, 14:42

Техническо задание 256.64 KB 18/11/2016, 14:42

Проект на договор 296.64 KB 18/11/2016, 14:42

Схема 1.6 MB 18/11/2016, 14:42

Образци на документи 274.5 KB 18/11/2016, 14:42

 

Разяснение по процедурата 350.46 KB 24/11/2016, 15:53

 Съобщение за отваряне на ценови оферти 123.86 KB 06/01/2017, 12:25

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 12/12/2016
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/12/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 162.76 KB 30/01/2017, 17:06

Протокол № 2 137.68 KB 30/01/2017, 17:15

Протокол № 3 141.2 KB 30/01/2017, 17:15

Протокол № 4 200.02 KB 30/01/2017, 17:16

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-142 172.24 KB 30/01/2017, 17:17

 

ДОГОВОР

Договор № 433 365.55 KB 29/03/2017, 16:28

 

Приложения

Приложение - Ценово предложение 62.58 KB 29/03/2017, 16:28 

Приложение - Техническо предложение  937.51 KB 29/03/2017, 16:28

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали