Изработване на инвестиционния проект на обект: НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ И РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
„Изработване на инвестиционния проект (фаза работен проект) на обект: НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ И РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА“ и осъществяване на Авторски надзор по време на извършване на СМР“


Решение 13/12/2018, 17:20


Протокол 07/01/2019, 16:53

Доклад по чл.67, ал.6, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП 07/01/2019, 16:53

Решение за избор на изпълнител 07/01/2019, 16:53

 

Договор № 786  28/05/2019 , 14:36

Приложение - ценово предложение  28/05/2019 , 14:36

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 14:36

Приложение - задание за проектиране  28/05/2019 , 14:36

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали