Изработване на инвестиционния проект (фаза работен проект) на обект: СТАРА ЗАГОРА - ГРАД НА ПОЕТИТЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ И КОНТАКТНА ЗОНА

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Изработване на инвестиционния проект (фаза работен проект) на обект: СТАРА ЗАГОРА - ГРАД НА ПОЕТИТЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“  и контактна зона и осъществяване на Авторски надзор по време на извършване на СМР"


Решение  01/11/2018 , 16:30


Протокол  21/11/2018 , 17:20

Доклад  21/11/2018 , 17:20

Решение № 10-00-1986  21/11/2018 , 17:20

Договор № 393  17/04/2019 , 14:40

Приложение - ценово предложение  17/04/2019 , 14:40

Приложение - техническо предложение  17/04/2019 , 14:40

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали