Изработване и доставка на материали в изпълнение на ангажиментите за информация и комуникация в рамките на проект: BG16M1OP002-5.004-0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Изработване и доставка на материали в изпълнение на ангажиментите за информация и комуникация в рамките на проект: „BG16M1OP002-5.004-0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Решение 13/12/2019, 17:26

Обявление 13/12/2019, 17:26

Документация за участие 13/12/2019, 17:26

Техническа спецификация 13/12/2019, 17:26

Единен наръчник 13/12/2019, 17:26

Проект на договор 13/12/2019, 17:26

Образци на документи 13/12/2019, 17:26

espd-request 13/12/2019, 17:26

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/01/2020
Час: 14:00


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 18/12/2019, 17:16

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/01/2020
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/01/2020
Час: 14:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 21/01/2020, 14:37

Съобщение за отваряне на ценови предложения 18/02/2020, 16:07

Протокол за разглеждане на техническите предложения  25/03/2020 , 11:51

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  25/03/2020 , 11:51

Протокол за класиране на участниците  25/03/2020 , 11:51

Решение № 10-00-844 за избор на изпълнител  25/03/2020 , 11:51


Съобщение до управителя на "ЕЙТ КОРПОРЕЙТ" ЕООД  08/04/2020 , 11:04

Съобщение до управителя на "ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД  08/04/2020 , 11:05


Договор 24/07/2020, 16:47

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали