Изработка на обемно-пространствено решение и предварителен проект за сграда в УПИ XV-679, кв. 1 по плана на гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Изработка на обемно-пространствено решение и предварителен проект за сграда в УПИ XV-679, кв. 1 по плана на гр. Стара Загора"


Решение  05/03/2019 , 11:03

Обявление  05/03/2019 , 11:03

Документация за участие  05/03/2019 , 11:03

Техническо задание  05/03/2019 , 11:03

Проект за изменение на план за застрояване  05/03/2019 , 11:03

Образец ЕЕДОП  05/03/2019 , 11:03

Образци на документи  05/03/2019 , 11:03

espd-request  05/03/2019 , 11:03

Геодезическо заснемане 05/03/2019, 16:32

Номинация за жури  08/04/2019 , 17:15

Окончателен поименен състав на жури и резервни членове 22/04/2019, 15:54

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Дата: 22/04/2019
Час: 17:30


Съобщение за провеждане на публично заседание на жури 10/05/2019, 10:36

Протокол № 3 на основание чл.88, ал.4 от ППЗОП  04/06/2019, 15:06

Протокол на основание чл.88, ал.4 от ППЗОП 25/06/2019, 10:26

Протокол № 2 на основание чл.88, ал.4 от ППЗОП  25/06/2019, 10:26

Протокол № 4 на основание чл.88, ал.4 от ППЗОП 25/06/2019, 10:26

Доклад по чл.91, ал.6 от ППЗОП 25/06/2019, 10:26

Оценителни таблици 25/06/2019, 10:26

Решение за избор на изпълнител 25/06/2019, 10:26

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали