Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 9 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 9 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. №103, вх. 0, вх. А;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов” №16, вх. 0, вх. А, вх. Б;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов” №18, вх. 0, вх. А, вх. Б;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №31 , вх.“0“, „А“, „Б“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №33 , вх.“0“, „А“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл.77 , вх.“0“, „А“, "Б", "В";
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. №56, вх. 0, вх. А;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“ бл. №18, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ №51, вх. 0, вх. А, вх. В, вх. Г, вх. Д, вх. Е, вх. Ж“

Решение 137.74 KB 20/07/2016, 17:20

Обявление 248.83 KB 20/07/2016, 17:20

Документация за участие 829.9 KB 20/07/2016, 17:21

Техническа спецификация 2.25 MB 20/07/2016, 17:23

Образци на документи 297.5 KB 20/07/2016, 17:19

Обследвания кв. „Три чучура“ бл. №103 - 87.87 MB 20/07/2016, 17:19

Обследвания кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов” №16  91.67 MB 20/07/2016, 17:19

Обследвания кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов” №18 - 93.27 MB 20/07/2016, 17:19

Обследвания кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №31 - 93.01 MB 20/07/2016, 17:19

Обследвания кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №33 - 93.39 MB 20/07/2016, 17:19 

Обследвания кв. „Три чучура - север“, бл.77 -  102.65 MB 20/07/2016, 17:20

Обследвания кв. „Три чучура“ бл. №56 -  91.95 MB 20/07/2016, 17:20

Обследвания кв. „Три чучура - юг“ бл. №18 -  88.67 MB 20/07/2016, 17:20

Обследвания ул. „Княз Александър Батенберг“ №51 -  120.63 MB 20/07/2016, 17:20

 

Разяснение по процедурата 132.17 KB 08/08/2016, 15:01

Съобщение за отваряне на ценови оферти 130.82 KB 10/10/2016, 17:29СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/08/2016
Час: 15:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/08/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 302.01 KB 17/09/2016, 12:03

Протокол № 2 787.91 KB 25/11/2016, 12:24

Протокол № 3 172.49 KB 25/11/2016, 12:24

Протокол № 4 167.01 KB 25/11/2016, 12:24

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-2469 161.82 KB 25/11/2016, 12:24

 

ДОКЛАД

Доклад 848.36 KB 25/11/2016, 12:25

 

ДОГОВОРИ

Договор № 562 - Обособена позиция № 1 891.67 KB 25/05/2017, 12:01

Договор № 597 - Обособена позиция № 2 911.18 KB 25/05/2017, 12:01

Договор № 753 - Обособена позиция № 3 966.03 KB 25/05/2017, 12:01

Договор № 599 - Обособена позиция № 4 902.68 KB 25/05/2017, 12:01

Договор № 1189 - Обособена позиция № 5 872.76 KB 11/07/2017, 16:14

Договор № 752 - Обособена позиция № 6 922.55 KB 25/05/2017, 12:01

Договор № 702 - Обособена позиция № 7 909.89 KB 25/05/2017, 12:01

Договор № 697 - Обособена позиция № 8 912.28 KB 25/05/2017, 12:01

Договор № 797 - Обособена позиция № 9 915.61 KB 25/05/2017, 12:01

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали