Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 (осем) обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“ №70, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В ;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Самара 3“ бл. 9;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Антон Марчин“ №2, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх.В;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №126 , вх.0, вх.А, вх.Б, вх.В;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ №104 , вх.0,вх. А, вх.Б, вх.В, вх.Г, вх.Д;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул."Генерал Столетов" №78, вх.0, вх.А;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Жилищна сграда гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №282;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. "Самара" 3, бл.6, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В, с административен адрес кв."Самара" 3, бул."Хан Тервел" №52"

Решение 139.61 KB 04/11/2016, 17:29

Обявление 285.52 KB 04/11/2016, 17:29

Документация за участие 889.27 KB 04/11/2016, 17:29

Техническа спецификация 722.57 KB 04/11/2016, 17:29

Образци на документи 299 KB 04/11/2016, 17:29

Становище за осъществен контрол 323.21 KB 04/11/2016, 17:29

Обособена позиция № 1 64.31 MB 04/11/2016, 17:30

Обособена позиция № 2 62.06 MB 04/11/2016, 17:30

Обособена позиция № 3 60.28 MB 04/11/2016, 17:30

Обособена позиция № 4 63.03 MB 04/11/2016, 17:30

Обособена позиция № 5 04/11/2016, 17:30

Обособена позиция № 6 58.88 MB 04/11/2016, 17:30

Обособена позиция № 7 04/11/2016, 17:30

Обособена позиция № 8 74.33 MB 04/11/2016, 17:30

 

Разяснение по процедурата 592.23 KB 10/11/2016, 16:35

Разяснение по процедурата 1.07 MB 18/11/2016, 15:04

Съобщение за отваряне на ценови оферти 124.88 KB 19/12/2016, 17:17СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/12/2016
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/12/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 293.59 KB 28/02/2017, 11:53

Протокол № 2 806.78 KB 28/02/2017, 11:53

Протокол № 3 178.04 KB 28/02/2017, 11:53

 

Доклад

Доклад 857.49 KB 28/02/2017, 11:53

 

Решение

Решение № 10-00-284 164.73 KB 28/02/2017, 11:53

 

Съобщение по чл. 43, ал. 4 до "ДЗЗД ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 133.49 KB 14/03/2017, 16:40

Съобщение по чл. 43, ал. 4 до "ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ" 133.93 KB 14/03/2017, 16:40

Съобщение по чл. 43, ал. 4 до Сдружение "НЕО ДИЗАЙН" 134.37 KB 14/03/2017, 16:40

Съобщение по чл. 43, ал.4 до "КОНТУР 7" ЕООД 134.77 KB 17/03/2017, 16:06

Съобщение по чл. 43, ал. 4 до "ГЕО КОРЕКТ" ЕООД 133.96 KB 17/03/2017, 16:06

Съобщение по чл. 43, ал. 4 до "ГРАФЕНА ГРУП" ЕООД 134.17 KB 17/03/2017, 16:06

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Протокол 247.22 KB 27/04/2017, 14:54

Доклад 249.54 KB 27/04/2017, 14:54

Решение № 10-00-672 176.84 KB 27/04/2017, 14:54

 

ДОГОВОРИ

Договор № 1543 - Обособена позиция № 1 930.91 KB 29/09/2017, 09:59

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 16:37

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 16:37

 

Договор № 754 - Обособена позиция № 2 890.55 KB 29/05/2017, 17:15

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 16:37

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 16:37

 

Договор № 698 - Обособена позиция № 3 910.92 KB 29/05/2017, 17:15

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 16:37

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 16:37

 

Договор № 851 - Обособена позиция № 4 868.16 KB 11/07/2017, 16:10

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 16:37

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 16:37

 

Договор № 1050 - Обособена позиция № 5 899.12 KB 11/07/2017, 16:10

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 16:37

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 16:37

 

Договор № 782 - Обособена позиция № 6 969.24 KB 29/05/2017, 17:15

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 16:37

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 16:37

 

Договор № 751 - Обособена позиция № 7 976.46 KB 29/05/2017, 17:15

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 16:37

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 16:37

 

Договор № 831 - Обособена позиция № 8 889.63 KB 29/05/2017, 17:15

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 16:37

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 16:37

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали