Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 7 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 7 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр.Стара Загора , ул."Златен клас "№12 вх.А, вх.Б
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр.Стара Загора ,бул."Св.Патриарх Евтимий"№82,вх.0, вх.А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр.Стара Загора ,ул."Стефан Караджа "№2, вх.0, вх.А, вх.Б
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" №130, вх.0, вх.А, вх.Б, вх. В, вх. Г, вх. Д
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сграда гр.Стара Загора ,кв."Самара "3 , бл.8, вх.А, вх.Б, вх.В
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Жилищна сграда гр.Стара Загора ,ул."П.Р.Славейков "№1 вх.А, вх.Б
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул "Знаменосец" №31, вх.0, вх. А, вх. Б, вх. В"


Решение 141.35 KB 27/10/2016, 16:58

Обявление 242.33 KB 27/10/2016, 16:59

Документация за участие 899.41 KB 27/10/2016, 16:59

Техническа спецификация 2.06 MB 27/10/2016, 16:59

Образци на документи 287.5 KB 27/10/2016, 16:59

Обособена позиция 1 81.37 MB 27/10/2016, 16:59

Обособена позиция 2 78.5 MB 27/10/2016, 16:58

Обособена позиция 3 80.5 MB 27/10/2016, 16:59

Обособена позиция 4 80.53 MB 27/10/2016, 16:58

Обособена позиция 5 78.69 MB 27/10/2016, 16:58

Обособена позиция 6 72.45 MB 27/10/2016, 16:58

Обособена позиция 7 74.55 MB 27/10/2016, 16:59

 

Разяснение по процедурата 1005.78 KB 10/11/2016, 16:39

Разяснение по процедурата 1.21 MB 18/11/2016, 15:07
 

Съобщение за отваряне на ценови оферти 124.68 KB 19/12/2016, 17:13СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 01/12/2016
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/12/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 232.98 KB 28/02/2017, 12:04

Протокол № 2 783.54 KB 28/02/2017, 12:04

Протокол № 3 169.94 KB 28/02/2017, 12:04

 

Доклад

Доклад 830.11 KB 28/02/2017, 12:04

 

Решение

Решение № 10-00-286 181.51 KB 28/02/2017, 12:04

 

Съобщение по чл. 43, ал. 4 до Консорциум "Знаменосец" 132.45 KB 14/03/2017, 16:31

Съобщение по чл. 43, ал. 4 до "Гео корект" ЕООД 133.58 KB 17/03/2017, 16:14

Съобщение по чл. 43, ал. 4 до "Контур 7" ЕООД 134.43 KB 17/03/2017, 16:14

 

Договор - Обособена позиция № 1

Договор № 818 937.73 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - ценово предложение 105.61 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 8.25 MB 25/05/2017, 11:51

 

Договор - Обособена позиция № 2

Договор № 701 909.32 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - ценово предложение 105.43 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 1 част 226 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 2 част 199 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 3 част 214 MB 25/05/2017, 11:51

 

Договор - Обособена позиция № 3

Договор № 684 925.53 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - ценово предложение 109.19 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 1 част 1.75 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 2 част 1.66 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 3 част 2.65 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 4 част 1.86 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 5 част 2 MB 25/05/2017, 11:51

Диаграма на механизацията 1 част 183.33 KB 25/05/2017, 11:51

Диаграма на механизацията 2 част 290.71 KB 25/05/2017, 11:51

Диаграма на работната ръка 1 част 170.02 KB 25/05/2017, 11:51

Диаграма на работната ръка 2 част 92.05 KB 25/05/2017, 11:51

 

Договор - Обособена позиция № 4

Договор № 699  900.07 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - ценово предложение 105.94 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 1 част 3.55 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техическо предложение 2 част 3.33 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 3 част 1.67 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - линеен график 1 част 514.22 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - линеен график 2 част 1.1 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - линеен график 3 част 258.19 KB 25/05/2017, 11:51

 

 

Договор - Обособена позиция № 5

Договор № 829  922.81 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - ценово предложение 116.96 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 1 част 106.83 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 2 част 772.33 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 3 част 1.42 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 4 част 1.55 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 5 част 1.18 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 6 част 1.29 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - ленеен график 186.03 KB 25/05/2017, 11:51

 

Договор - Обособена позиция № 6

Договор № 700  898.47 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - ценово предложение 108.08 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 1 част 100.31 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 2 част 1.8 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 3 част 2.21 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 4 част 2.29 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 5 част 1.81 MB 25/05/2017, 11:51

Диаграма на работната ръка 1 част 531.78 KB 25/05/2017, 11:51

Диаграма на работната ръка 2 част 116.44 KB 25/05/2017, 11:51

Диаграма на работната ръка 3 част 452.36 KB 25/05/2017, 11:51

 

Договор - Обособена позиция № 7

Договор № 828  888.58 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - ценово предложение 109.81 KB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 1 част 3.03 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 2 част 1.97 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 3 част 2.07 MB 25/05/2017, 11:51

Приложение - техническо предложение 4 част 1.08 MB 25/05/2017, 11:51

Диаграма на работната ръка 1 част 416.45 KB 25/05/2017, 11:51

Диаграма на работната ръка 2 част 167.51 KB 25/05/2017, 11:51

Диаграма на работната ръка 3 част 92.62 KB 25/05/2017, 11:51

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали