Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“, гр.Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ №102, УПИ I-училище, кв.36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора"


Решение 139.63 KB 08/02/2018, 16:48

Обявление 189.87 KB 08/02/2018, 16:48

Документация за участие 832.19 KB 08/02/2018, 16:48

Проект на договор 609.73 KB 08/02/2018, 16:48

Акт скица 1.13 MB 08/02/2018, 16:48

Техническо задание 238.22 KB 08/02/2018, 16:48

Техническа спецификация 209 KB 08/02/2018, 16:48

Образци на документи 338.5 KB 08/02/2018, 16:48

Архитектурно заснемане 3.13 MB 08/02/2018, 16:48

Обследване енергийна ефективност 20.72 MB 08/02/2018, 16:48

Технически паспорт и техническо обследване 21.65 MB 08/02/2018, 16:48

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 14/03/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/03/2018
Час: 11:00


Разяснение по процедурата  07/03/2018 , 15:20


Съобщение за отваряне на ценови оферти  03/05/2018 , 17:33


Съобщение до представляващия ДЗЗД „НОВИ УЧИЛИЩА“ 12/06/2018, 15:40


Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  05/04/2018 , 12:57

Протокол № 2  31/05/2018 , 16:43

Протокол № 3  31/05/2018 , 16:43

Протокол № 4  31/05/2018 , 16:43

 

Доклад

Доклад  31/05/2018 , 16:43

 

Решение 

Решение № 10-00-830  31/05/2018 , 16:43

 

Договор

Договор № 1652  18/10/2018 , 10:01

Приложение - ценово предложение  18/10/2018 , 10:01

Приложение - линеен график  18/10/2018 , 10:01

Приложение - техническо предложение 1 част  18/10/2018 , 10:01

Приложение - техническо предложение 2 част  18/10/2018 , 10:01

Приложение - техническо предложение 3 част  18/10/2018 , 10:01

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали