Изготвяне на работни проекти за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства и участъци от улици и зелени площи в гр. Ст. Загора” с цел постигане на зелена и достъпна градска среда по 3 ОП

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Изготвяне на работни проекти за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства и участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора” с цел постигане на зелена и достъпна градска среда“ по три обособени позиции"


Решение 217.05 KB 15/09/2016, 17:58

Обявление 327.53 KB 15/09/2016, 17:58

Документация за участие 489.1 KB 15/09/2016, 17:58

Образци на документи 338 KB 15/09/2016, 17:58

Проект на договор 205.14 KB 15/09/2016, 17:58

 

Разяснение по процедурата 125.93 KB 28/09/2016, 16:57

Техническо задание 377.1 KB 28/09/2016, 16:57

Обособена позиция 1 27.52 MB 28/09/2016, 16:57

Обособена позиция 2 16 MB 28/09/2016, 16:57

Обособена позиция 3 29.19 MB 28/09/2016, 16:57
 

Отваряне на ценови оферти 132.6 KB 01/11/2016, 16:10

Разяснение по процедурата 289.13 KB 28/11/2016, 14:09



СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/10/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/10/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол 1 141.67 KB 10/11/2016, 15:16

Протокол 2 105.12 KB 10/11/2016, 15:16

Протокол 3 133.14 KB 10/11/2016, 15:16

 

Решение

Решение 10-00-2366 150.23 KB 10/11/2016, 15:16

Решение прекратяване 122.5 KB 03/02/2017, 15:35

 

Договор

Обособена позиция № 2

Договор № 8 Обособена позиция 2 302.15 KB 17/02/2017, 11:45

Приложение - ценово предложение  82.81 KB  17/02/2017, 11:45

Приложение - техническо предложение  6.61 MB  17/02/2017, 11:45

 

Обособена позиция № 3

Договор № 7 Обособена позиция 1 325.28 KB 17/02/2017, 11:45

Приложение - ценово предложение  82.81 KB  17/02/2017, 11:45

Приложение - техническо предложение  6.61 MB  17/02/2017, 11:45

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали