Изготвяне на работeн инвестиционeн проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”

Размер на шрифта: A A A

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Изготвяне на работeн инвестиционeн проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора“

Решение 139.29 KB 17/08/2016, 17:12

Обявление 175.46 KB 17/08/2016, 17:12

Документация за участие 477.47 KB 17/08/2016, 17:12

Проект на договор 302.42 KB 17/08/2016, 17:12

Скица ДГ № 2 "Зорница" 640.65 KB 17/08/2016, 17:12

Техническо задание 193.21 KB 17/08/2016, 17:12

Методика за определяне на комплексната оценка 323.83 KB 17/08/2016, 17:12

Образци на документи 286.5 KB 17/08/2016, 17:12

Съобщение за отваряне на ценови оферти 119.72 KB 13/10/2016, 17:16 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/09/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/09/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 115.27 KB 25/10/2016, 16:21

Протокол № 2 123.4 KB 25/10/2016, 16:21

Протокол № 3 133.06 KB 25/10/2016, 16:21

 

Решение

Решение № 10-00-2238 129.06 KB 25/10/2016, 16:21

 

Договор и приложения

Договор № 2493 205.46 KB 01/12/2016, 12:18

Приложение - ценово предложение 50.9 KB 01/12/2016, 12:18

Приложение - техническо предложение част 1 974.65 KB 01/12/2016, 12:18

Приложение - техническо предложение част 2 894.93 KB 01/12/2016, 12:18

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали