Изготвяне на комплексен доклад и упражняване на СН при изпълнение на СМР по Изграждане на СУГТ по проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
„Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи по ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ (СУГТ) ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В ГР. СТАРА ЗАГОРА – II ФАЗА“


Решение 14/12/2018, 15:33

Обявление 14/12/2018, 15:33

Документация за участие 14/12/2018, 15:33

Техническа спецификация 14/12/2018, 15:33

Проект на договор 14/12/2018, 15:33

Образци на документи 14/12/2018, 15:33

Образец ЕЕДОП 14/12/2018, 15:33

espd-request 14/12/2018, 15:33

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/01/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/01/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  08/02/2019 , 16:44

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 15/02/2019, 17:08

Протокол за разглеждане на техническите предложения 15/02/2019, 17:08

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 15/02/2019, 17:08

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП 15/02/2019, 17:08

Решение за избор на изпълнител 15/02/2019, 17:08

Договор № 757  08/04/2019 , 16:52

Приложение - ценово предложение  08/04/2019 , 16:52

Приложение - техническо предложение  08/04/2019 , 16:52

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали