Избор на консултант по ЗУТ за осъществяване на строителен надзор по време на закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Избор на консултант по ЗУТ за осъществяване на строителен надзор по време на закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"

Решение  18/12/2019 , 17:24

Обявление  18/12/2019 , 17:24

Документация за участие  18/12/2019 , 17:24

Техническа спецификация  18/12/2019 , 17:24

Проект на договор  18/12/2019 , 17:24

Образци на документи  18/12/2019 , 17:24

Образец ЕЕДОП 18/12/2019, 17:24

Работен проект  18/12/2019 , 17:24

espd-request 18/12/2019 , 17:24

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 20/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/01/2020
Час: 11:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  27/01/2020 , 15:33


Съобщение за отваряне на ценови оферти  17/03/2020 , 13:40

Съобщение 23/03/2020, 15:38


Протокол за разглеждане на техническите предложения  18/05/2020 , 14:43

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  18/05/2020 , 14:43

Протокол  18/05/2020 , 14:43

Решение № 10-00-1347 за избор на изпълнител  18/05/2020 , 14:43


Съобщение до управителя на "ДЕОМИД" ЕООД 02/06/2020, 17:30


Договор 24/07/2020, 16:31

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали