Избор на изпълнител за охрана на стопанисваните от община Стара Загора обекти, общинска собственост

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Избор на изпълнител за охрана на стопанисваните от община Стара Загора обекти, общинска собственост"

Решение 27/11/2019, 16:27

Обявление 27/11/2019, 16:27

Документация за участие 27/11/2019, 16:27

Техническа спецификация 27/11/2019, 16:27

Проект на договор 27/11/2019, 16:27

Образци на документи 27/11/2019, 16:27

espd-request 27/11/2019, 16:27

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/12/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/12/2019
Час: 11:30


РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение 04/12/2019, 16:20

НОВА Документация за участие 04/12/2019, 16:20

НОВА Техническа спецификация 04/12/2019, 16:20

НОВ Проект на договор 04/12/2019, 16:20

НОВИ Образци на документи 04/12/2019, 16:20

espd-request 04/12/2019, 16:20

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 02/01/2020
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/01/2020
Час: 11:30


Съобщение за отваряне на ценови оферти  18/02/2020 , 14:38

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали