Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на моторни превозни средства (МПС), собственост на Община Стара Загора, сключване на застраховка "Злополука" на пътниците на МПС и сключване на застраховка на моторни превозни средства, покриваща всички рискове включително и кражба (Каско) на МПС"


Решение  02/07/2019 , 17:30

Обявление  02/07/2019 , 17:30

Документация за участие  02/07/2019 , 17:30

Приложения  02/07/2019 , 17:30

Проект на договор  02/07/2019 , 17:30

Образци на документи  02/07/2019 , 17:30

Ценова оферта  02/07/2019 , 17:30

espd-request  02/07/2019 , 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/07/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/07/2019
Час: 11:00


Решение за изменение 18/07/2019, 17:25

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/08/2019
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/08/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата  15/07/2019 , 16:05

Разяснение по процедурата 25/07/2019, 17:14


Съобщение за отваряне на ценови предложения 20/08/2019, 10:57


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 27/09/2019,  14:45
Протокол за разглеждане на техническите предложения 27/09/2019,  14:45
Протокол за разглеждане на ценовите предложения 27/09/2019,  14:45
Протокол за класиране на участниците 27/09/2019,  14:45
Решение за избор на изпълнител 27/09/2019,  14:45


Договор 18/12/2019, 17:05

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали