Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на моторни превозни средства (МПС), собственост на Община Стара Загора, сключване на застраховка "Злополука" на пътниците на МПС и сключване на застраховка на моторни превозни средства, покриваща всички рискове включително и кражба (Каско) на МПС"

Решение 221.09 KB 07/02/2018, 15:19

Обявление 313.69 KB 07/02/2018, 15:19

Приложения 398.19 KB 07/02/2018, 15:19

Проект на договор 233.41 KB 07/02/2018, 15:19

Документация за участие 371 KB 07/02/2018, 15:19

Образци на документи 270 KB 07/02/2018, 15:19

Ценова оферта 273.5 KB 07/02/2018, 15:19

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 12/03/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/03/2018
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 167.04 KB 12/02/2018, 16:54

Разяснение по процедурата 160.76 KB 19/02/2018, 16:48

Разяснение по процедурата 371.99 KB 28/02/2018, 10:47


Съобщение за отваряне на ценови оферти  21/03/2018, 14:45


Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  02/05/2018 , 17:05

Протокол № 2  02/05/2018 , 17:05

Протокол № 3  02/05/2018 , 17:05

 

Решение

Решение № 10-00-620  02/05/2018 , 17:05

 

Договор

Договор № 1403  18/10/2018 , 09:54

Приложение - ценово предложение  18/10/2018 , 09:54

Приложение - предложение за изпълнение  18/10/2018 , 09:54

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали