Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на 94 броя моторни превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на Община Стара Загора, и издаване на Сертификат „Зелена карта“ на 7 броя моторни превозни средства (МПС), собственост на Община Стара Загора“, сключване на застраховка "Злополука" на пътниците на 38 МПС (437 места) и сключване на застраховка на моторни превозни средства, покриваща всички рискове включително и кражба (Каско) на 13 МПС"

Решение 139.07 KB 21/10/2016, 16:32

Обявление 179.35 KB 21/10/2016, 16:32

Документация за участие 560.86 KB 21/10/2016, 16:32

Техническа спецификация 358.46 KB 21/10/2016, 16:32

Проект на договор 238.96 KB 21/10/2016, 16:32

Образци на документи 251 KB 21/10/2016, 16:32

Списъци на автомобили 282 KB 21/10/2016, 16:32

Ценова оферта 270.52 KB 21/10/2016, 16:32

Съобщение за отваряне на ценови оферти 122.31 KB 22/11/2016, 17:06СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 14/11/2016
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/11/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол 1 119.3 KB 02/12/2016, 16:26

Протокол 2 105 KB 02/12/2016, 16:26

Протокол 3 134.28 KB 02/12/2016, 16:26

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-2615 134.16 KB 02/12/2016, 16:26

 

ДОГОВОР

Договор № 5-2 392.26 KB 24/01/2017, 16:58

Приложения

Приложение - Ценово предложение  823.11 KB 24/01/2017, 16:58

Приложение - Техническо предложение  843.36 KB 24/01/2017, 16:58

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали