Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора"


Решение  17/09/2018 , 17:30

Обявление  17/09/2018 , 17:30

Документация за участие  17/09/2018 , 17:30

Проект на договор  17/09/2018 , 17:30

Образци на документи  17/09/2018 , 17:30

Таблица  17/09/2018 , 17:30

espd-request  17/09/2018 , 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/10/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/10/2018
Час: 11:00


Разяснение по процедурата  25/09/2018,  15:50


Съобщение за отваряне на ценови оферти  15/10/2018 , 17:01

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  26/10/2018 , 10:57

Протокол № 2  26/10/2018 , 10:57

Протокол № 3  26/10/2018 , 10:57

 

Решение 

Решение № 10-00-1884  26/10/2018 , 10:57

 

Договор

Договор № 2341  23/01/2019 , 10:51

Приложение - ценово предложение  23/01/2019 , 10:51

Приложение - техническо предложение  23/01/2019 , 10:51

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали