Инженеринг за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“,  гр. Стара Загора в създаване на следните услуги – Дневен център за подкрепа на деца  с тежки множествени увреждания и техните семейства - УПИ II-дом за деца и юноши „Теофано Попова“-общежитие, кв. 208а, гр. Стара Загора"


Решение  17/09/2018 , 15:20

Обявление  17/09/2018 , 15:20

Документация за участие  17/09/2018 , 15:20

Техническа спецификация  17/09/2018 , 15:20

Техническо задание  17/09/2018 , 15:20

Проект на договор  17/09/2018 , 15:20

Образци на документи  17/09/2018 , 15:20

Акт и скици  17/09/2018 , 15:20

Обследване  17/09/2018 , 15:20

espd-request  17/09/2018 , 15:20

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/10/2018
Час: 17:30


УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/10/2018
Час: 11:00


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 12/11/2018, 17:10

Съобщение за отваряне на ценови оферти  04/12/2018 , 17:05

Протокол за разглеждане на техническите предложения 09/01/2019, 16:21

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 09/01/2019, 16:21

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП 09/01/2019, 16:21

Решение за избор на изпълнител 09/01/2019, 16:21

Договор № 522  08/04/2019 , 16:03

Приложение към договор  08/04/2019 , 16:03

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали